znajdziecie mnie również na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Stop-dyskryminacji-religijnej/520364981338932?fref=ts

... dzieci należy otworzyć na różne światopoglądy, tak aby wykształcić w nich tolerancję i samodzielne, krytyczne myślenie (tzn. nie przyjmuj niczego bez dowodu! pytaj, kwestionuj, poszukuj, nie polegaj na "autorytetach", gdy ktoś coś twierdzi, żądaj dowodu na prawdziwość tego twierdzenia!). Indoktrynowanie i zamykanie dziecka w jedynie słusznej wierze powoduje u niego nietolerancję na inaczej myślących przeradzającą się w dyskryminację...

środa, 8 maja 2013

Zakończmy sprawę z oświadczeniami: "Nie wyrażam zgody na uczestniczenie w zajęciach religii"

Szkoła nr 7 w Legnicy narusza zarządzanie MEN m.in. nie wymagając oświadczeń od rodziców o zgodzie na zorganizowanie lekcji religii i  zapisując ich z "automatu". Tym samym wymusza subwencje oświatowe, które mogą być przyznawane pod warunkiem takiego zapotrzebowania. Jednocześnie zagrożone są podstawowe prawa dziecka. W Legnickiej szkole są dzieci, których rodzice nigdy sobie tego nie życzyli a jednak od lat chodzą na religię, bo musieliby wypisać swoje dziecko a na to brakuje im odwagi.  Zmuszanie dziecka do udziału w zajęciach dodatkowych, na które nie jest zapisane jest naruszaniem nie tylko prawa o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych ale konstytucji RP, kodeksu karnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego. Dochodzą do tego naruszenia aktów prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Polskę.
 
 
W związku z ewidentnym naruszaniem przez szkoły publiczne (nie tylko w Legnicy) ustawy MEN w sprawie organizowania lekcji nauki w szkołach publicznych, Fundacja Wolność od Religii przygotowała gotowy wzór pisma podpisany i opieczętowany, w którym domaga się stosowania obowiązującego prawa.
W porozumieniu z Fundacją proszę o drukowanie poniższego listu do dyrektorów własnych szkół. Dokument już jest podpisany i opieczętowany. Wystarczy wydrukować pismo i wpisać odpowiedni adres placówki oraz wysłać. W ten sposób wymusimy stosowanie obowiązującego prawa we wszystkich szkołach.
 
treść listu gotowca do drukowania do dyrektorów szkół:
http://www.wolnoscodreligii.pl/data/uploads/page0002.pdf

Uwaga: należy zgłosić wysłaną kopertę pod adresem fundacja.wor@gmail.com Wówczas przesyłka będzie zaznaczona na mapie.

W przygotowaniu są jeszcze listy do odpowiednich władz: prezydenta/burmistrza,
izby obrachunkowej

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz