...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

piątek, 10 maja 2013

IMAGINARIUM - spotkania dla dzieci nieuczęszczających na lekcje religii.

Warszawa: spotkania dla dzieci nieuczęszczających na religię Napisał       
Nieuczęszczanie na lekcje religii może wiązać się z ostracyzmem i wyobcowaniem. Tymczasem poczucie wspólnoty jest naturalną potrzebą większości ludzi. Również dzieci. Młody człowiek nie zawsze jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego rówieśnicy mogą brać udział w religijnych uroczystościach, jak choćby przygotowaniach do pierwszej komunii świętej, a on w tym nie uczestniczy.
Dlatego potrzebna jest alternatywa. Dziecku warto pokazać, że nie jest osamotnione, że są podobni. Stąd pomysł na "Imaginarium" – spotkania integracyjne dla dzieci nieuczęszczających na lekcje religii. Będziemy odwiedzać muzea, parki, zabytki, ośrodki sportowo-rekreacyjne oraz inne ciekawe miejsca rozwijające wyobraźnię i wiedzę dzieci. Wstęp wolny !!!
Oficjalny plakat promocyjny projektu. Oficjalny plakat promocyjny projektu. (c) PSR Warszawa.
Zapraszamy rodziców i dzieci do wspólnego zwiedzania Muzeum Geologicznego w Warszawie w ramach reaktywacji projektu "Imaginarium". Spotykamy się 12 maja 2013 r. (niedziela) o godz. 11:00 przed wejściem do Muzeum (ul. Rakowiecka 4, od ul. Wiśniowej). Wstęp wolny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz