...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

Sprawa oświadczeń.


Sprawę oświadczeń w sposób jednoznaczny reguluje rozporządzenie 
MEN . Prawo przewiduje, że oświadczenie piszą
tylko i wyłącznie rodzice (pełnoletni uczniowie) zainteresowani
katechezą/etyką.
MC z FiM 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz