...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

czwartek, 27 listopada 2014

Modlitwy w szkole ciąg dalszy.

 Oto finał zmagań Pana Jana z krzywdzącym zwyczajem, który wprowadziła wychowawczyni nauczania początkowego. Część pierwszej lekcji zajmowała modlitwa. Jedno dziecko - córka Pana Jana, z otwarcie niereligijnej rodziny, musiało stać w milczeniu z opuszczonymi rękoma. A jak my byśmy się czuli w takiej sytuacji? Czy może lepiej udawać, że się modli, wierzy, myśli tak jak wychowawczyni?


"Zwróciłem się z oficjalnym pismem w tej sprawie do dyrekcji szkoły. Finał jest taki, że została przeprowadzona rozmowa dyrekcji z nauczycielem /wychowawca i praktykę zmieniono. Teraz nauczycielka wzywa chętne dzieci do odmawiania pacierza przed zajęciami na przerwie (przed lekcja). Nie wszystkie dzieci nawet te katolickie chcą korzystać z tego.... Natomiast w stosunku do mojej osoby jest wrogość nauczycielki i odnoszę wrażenie, że wręcz całego ciała pedagogicznego oraz niektórych rodziców i mieszkańców miejscowości.Wrogość ta nie jest wyrażana w sposób oczywisty i zauważalny niemniej odczuwam to. Poza tym przy okazji wyborów samorządowych do gmin pojawiła się plotka,ze jakoby wpłynęło do Gminy pismo z mojej strony o zmianę patrona szkoły, jakim jest obecnie Jan Paweł II. Wykorzystuje to podobno obecna wójtowa do walki z konkurencja rozpowiadając że jeśli ten wygra zmieni patrona! Starsi ludzie wierzą w to.....! Ja nie odnoszę się do tego w żaden sposób gdyż to są plotki."


Trzeba przyznać, że dyrekcja stanęła na wysokości zadania, więc warto próbować mimo wszystko. Puenta jest taka: Modlitwa tylko dla chętnych na przerwie nie jest już atrakcją. Nie ma już tego: MY i ONI.

Za to jest ostracyzm, który odczuwa Pan Jan i zapewne jego dziecko. A gdzie byli rodzice dzieci, które teraz nie uczestniczą w modlitwie? Wesprzyjmy jakoś Pana Jana, bo odwalił kawał dobrej roboty - zmusił do przestrzegania Zarządzenia MEN (ono niestety pozwala  na modlitwę ale przed, a nie w czasie lekcji). Panie Janie, na pewno są osoby z Pana otoczenia, które są Panu ogromnie wdzięczne. Na pewno zgłoszą się do Pana osoby, z podobnymi odczuciami, cierpliwości. Słyszy Pan plotki i tych największych krzykaczy w obronie wartości, bo oni są głośni i czują się silni, ale jest ich mało. Nie wszyscy ludzie są katolikami, nie wszyscy katolicy są praktykujący nawet w najmniejszej miejscowości. Pan zrobił pierwszy trudny krok ale uruchomi Pan lawinę - jestem tego pewna.

wtorek, 25 listopada 2014

Klerykalizacja Państwa - debata w sejmie

Wysłuchajcie ciekawej debaty w formie on-line na stronach sejmu z udziałem m.in. Pani Grażyny Juszczyk, nauczycielki, która doświadcza szykan za zdjęcie krzyża w pokoju nauczycielskim. List w sprawie klerykalizacji był pretekstem do dyskusji na temat klerykalizacji państwa, za którą odpowiada nie tylko Kościół ale może nawet przede wszystkim - instytucje publiczne. 
Różne spojrzenia na tę sprawę gwarantują nieprzypadkowo dobrani goście. Zapraszam.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#F9F45279E23FA64FC1257D9600310529

Stanisław Obirek: Debata w sejmie

2014-11-21. Wczoraj w czwartek (20 XI) w sejmie brałem udział w debacie. Organizatorkami były pani marszałkini Wanda Nowicka i pani profesor Magda Środa z ramienia Kongresu Kobiet. Wszyscy parlamentarzyści byli zaproszeni, ale zjawił się tylko jeden Janusz Palikom. Z mediów zainteresowała się tylko TV Republika – ale zdaje się, że nikt nie był zainteresowany wystąpieniem w tym medium.
2014-11-21_18-21_iTV SejmBezpośrednim impulsem był list na temat klerykalizacji przestrzeni publicznej w Polsce. Nawiasem mówiąc liczba podpisów pod tym listem przekroczyła 25 tys.
Debata rozpoczęła się o godz. 12.00 i trwała do 15.00. Najpierw była część referatowa. Oto zaproszenie prelegenci i tematy ich wystąpień:
- Wprowadzenie – Wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka
– prof. Stanisław Obirek – Dominacja Kościoła czy ucieczka od wolności
– prof. Mirosław Wyrzykowski – Konstytucyjna zasada państwa świeckiego
– prof. Monika Płatek – Konkordat a świeckie państwo
– prof. Tadeusz Bartoś – Kościół jako instytucja totalna
– prof. Magdalena Środa – Kościół, etyka, edukacja świecka
Po wystąpieniach była ciekawa dyskusja, w której padło sporo faktów na temat tego, co się „robi w terenie”. Mnie zaciekawiła inicjatywa „etyka w szkole”, dzięki której potroiła się liczba szkół, które wprowadziły etykę zamiast czy obok lekcji religii.
Wzruszające było świadectwo nauczycielki z Opolszczyzny, której nikt nie chciał pomóc w sytuacji oczywistych naruszeń pracowniczych i doświadczanych w miejscu pracy szykan (zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim), „bo się wszyscy bali”. Od burmistrza, sądu po adwokatów; dopiero organizacje pozarządowe udzieliły jej pomocy.
Mnie i profesora Wyrzykowskiego jako sygnatariuszy wspomnianego listu dopytywano jakie były reakcje. Musieliśmy powiedzieć, że nadal na nie czekamy, ale list stał się przedmiotem debaty publicznej, więc nie jest źle. Dla zainteresowanych debata jest dostępna na stronie sejmu transmisji archiwalnych.

wtorek, 18 listopada 2014

UWAGA O MODLITWIE Z MEN

UWAGA O MODLITWIE Z MEN
Odpowiedz z Ministerstwa Edukacji Narodowej do tycząca modlitwy ma lekcjach.

Szanowna Pani,
odpowiadając na pytania przesłane pocztą elektroniczną 7 listopada br., uprzejmie wyjaśniam:
Prawo do modlitwy w szkole publicznej wynika z przepisów art. 53 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które zapewniają wolność religii, obejmującą jej uzewnętrznianie m.in. przez publiczne odmawianie modlitwy.
Przepisy § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), nawiązując do zagwarantowanego przepisami Konstytucji prawa do zapewnienia wolności sumienia i wyznania, uzależniają możliwość odmawiania modlitwy przed i po zajęciach w szkole publicznej od wspólnego dążenia uczniów.
Oznacza to, że jeśli w danym środowisku szkolnym, zróżnicowanym pod względem światopoglądowym i wyznaniowym, wprowadzenie modlitwy nie wynika ze wspólnego dążenia uczniów, dyrektor szkoły, zobowiązany do zachowania w sprawach dotyczących wolności religii właściwego taktu i delikatności, nie powinien wprowadzać wspólnej modlitwy uczniów.

czwartek, 6 listopada 2014

Modlitwa na początku lekcji.

Mieszkam w małej miejscowości. Dziecko w drugiej klasie szkoły podstawowej. Na religie nie uczęszcza jako jedyna z całej szkoły. Zajęć z etyki nie ma. Na lekcjach religii spędza czas w bibliotece. Ok. Wczoraj się dowiedziałem, że wychowawczyni wprowadziła w klasie zwyczaj odmawiania pacierza na pierwszej lekcji. Moje dziecko musi przy tym stać (biernie). Co z tym robić? - pyta Rodzic.

Sprawę tą reguluje Zarządzenie MEN z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami w następujący s/b: 

"W szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli
i wychowawców." 

Jak zatem mierzyć takt i delikatność w tej kwestii. Jedno dziecko jest wykluczone. Po co ta ostentacja?


poniedziałek, 3 listopada 2014

Rekolekcje, Marsz Świętości - a gdzie nauka?

Jak w takiej szkole czułby się uczeń/nauczyciel niewierzący? Jak osaczony.


Aktualności z oficjalnej strony szkoły Gimnazjalnej w Łańcucie są zdominowane przez religijne uroczystości. Dodajmy do tego dni patrona szkoły, które są obowiązkowe.

Łańcucki Korowód Świętości

26 października ulicami Łańcuta przemaszerował  Korowód Świętości, którego celem było publiczne wyznanie wiary w tajemnicę świętych obcowania oraz ukazanie piękna i potęgi świętości na konkretnych przykładach.

Z jednej strony łańcucki korowód był przypomnieniem o znaczeniu zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, z drugiej zaś formą sprzeciwu wobec obcego chrześcijańskiej kulturze, komercyjnego Halloween. W przemarszu ulicami Łańcuta, który rozpoczął się przy kościele pw. św. Michała Archanioła, młodym i starszym mieszkańcom miasta – często przebranym za ulubionych patronów – towarzyszyły wizerunki oraz relikwie świętych i błogosławionych, którzy są drogowskazami i wzorami do naśladowania także dla współcześnie żyjących.

Rekolekcje w Dubiecku

W dniach od 24-26 października 2014 roku młodzież naszego gimnazjum- klasy II a,b,e uczestniczyła w rekolekcjach zamkniętych przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Kandydaci wyjechali razem z wychowawcami oraz siostrą Angelą i ks. Markiem.
Rekolekcje prowadził zaprzyjaźniony z naszą szkołą ks. Jerzy Gałązka. Mieliśmy okazję wsłuchania się w Boże Słowo w czasie wygłoszonych konferencji. Uczestniczyliśmy w Eucharystii oraz przystąpiliśmy do sakramentu pokuty, który to pomógł nam dokonać osobistego wyboru Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Potwierdzeniem tego było przyjęcie krzyża podczas wieczornej adoracji. W czasie tych dni wraz z panią Elą wychwalaliśmy Pana radosnym i z serca płynącym śpiewem.Był też czas integracji, rozmów i zabawy. Dziękujemy wszystkim, którzy zorganizowali i zaangażowali się w to, aby ten czas był dla nas spotkaniem z Bogiem i odkrywaniem jego miłości.

http://gm1.edu.pl/category/news/