...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

piątek, 22 marca 2013

Konstytucja RP nie pasuje do RP

Obserwując rzeczywistość mam czasem wrażenie, że coś tu nie pasuje ... do obrazka.

"Wasza Świątobliwość,
Z wielką radością pragnę przekazać Waszej Świątobliwości w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz moim własnym najszczersze gratulacje z okazji wyboru na Tron Piotrowy.  Oby pełniona przez Waszą Świątobliwość posługa przyniosła wszystkim ludziom obfite owoce duchowe oraz przyczyniła się do pomnażania dobra, miłości i pokoju.
Pragnę jednocześnie zapewnić Ojca Świętego o woli i gotowości Polski do dalszego umacniania więzi i współpracy ze Stolicą Apostolską w obronie kultury chrześcijańskiej w Europie i na świecie.
Życzę Waszej Świątobliwości wytrwałości w pełnieniu misji kierowania Kościołem Powszechnym.
Donald Tusk
Premier RP"
Jakie to smutne, że Premier Polski nie zachował bezstronności, które ma gwarantować najwyższe prawo RP. Premier nie ma w swoich obowiązkach szerzenia kultury chrześcijańskiej.  Jest to daleko wykraczające poza zwykłą uprzejmość i poprawne stosunki dyplomatyczne.
A oto martwe zapisy, które są śladem po neutralności i demokracji. Zapamiętajmy, bo może nie będzie ich wkrótce.
Rozdział I
RZECZPOSPOLITA

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 8.
  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 25.
Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

  1. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
Jeśli chodzi o szkoły i neutralność religijną, to zapomnijmy o niej do następnych wyborów. Na razie będziemy się chować po kątach i obserwować toasty arcybiskupów z aktimelkiem.


1 komentarz:

  1. Skazany na śmierć - Rozważaj duszo, Chrystusowe rany... - Świetna książka, gorąco polecam: kliknij tutaj

    Wydawnictwo Sfinks

    OdpowiedzUsuń