...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

poniedziałek, 29 grudnia 2014

"Wzbogacanie nawyków religijnych w przedszkolu" - Ku dziecku

Oto jeden z programów edukacji przedszkolnej. Naprawdę nie wiem jak się to ma do Konstytucji RP. Indoktrynacja jest widoczna, nawet jesli dziecko nie chodzi na religię.  Po co w przedszkolu mają być utrwalane nawyki religijne? Której z religii? Co to jest moralność religijna i dlaczego ma być w sposób szczególny utrwalana dzieciom? Czy na pewno w rzetelny sposób? Jak będzie wyglądała dyskusja na tematy religijne? Jestem za dyskusją o tym skąd się religie biorą o podobieństwach i różnicach. O bogu Słońcu - Horusie od którego wszystko się wzięło, o bliźniaczych podobieństwach Horusa, Mithry i dziesiątek innych bogów do popularnego dzisiaj Chrystusa. Czy istniał Chrystus? Jakie mamy dowody, że w ogóle istniał? Tak, o tym należy z dziećmi dyskutować, by pozwolić im otworzyć się na różne światopoglądy. Obawiam się, że ten program został wymyślony po to by promować tylko jeden światopogląd.


Barbara Bilewicz-Kuźnia
Teresa Parczewska
KU DZIECKU PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


IX. Cele z obszaru zdolności egzystencjalnych:
●●wzbudzanie zainteresowania życiem na Ziemi i poza nią,
●● zapoznawanie z dziejami życia na Ziemi,
●● zachęcanie do interpretowania świata,
●● kształtowanie moralności religijnej (zwracanie uwagi na bycie dobrym dla innych ludzi, rodziców, rodzeństwa, rówieśników, a także dla zwierząt),
●● tworzenie okazji do uczestnictwa dzieci w inscenizacjach o charakterze religijnym,
●● zachęcanie do dyskursu na tematy religijne,
●●wzbogacanie wiedzy, umiejętności i nawyków religijnych,

●● rozwijanie postawy opiekuńczej wobec wszystkiego, co wymaga pomocy człowieka,
●● kształtowanie umiejętności rozpoznawania dobra i zła,
●● uwrażliwianie na inność (niwelowanie uprzedzeń, stygmatyzacji i stereotypów),
●● rozwijanie postawy przywiązania do tradycji rodzinnych i narodowych,
●● kształtowanie świadomości walorów innych kultur i szacunku do własnych rdzennych wartości,
●● przekazywanie wartości uniwersalnych (szacunek dla życia, pracowitość, sprawiedliwość, punktualność,
prawdomówność, uczynność, przyjaźń, koleżeństwo, wzajemna pomoc, bezinteresowność, piękno),
●● kształtowanie umiejętności wychodzenia poza siebie i tworzenia obrazu samego siebie, zdolności patrzenia na siebie oczami innych.

9 komentarzy:

 1. Tylko proszę mi nie mówić, że to jest ogólnopolskie... chyba sprawdzę w "swoim" przedszkolu czy coś takiego nie pojawiło się ostatnio. Aczkolwiek na początku roku nikt nie wspominał. Pozostaje nadzieja, że Pani Dyrektor jest na tyle mądra, że nie dopuścić podobnych idiotyzmów.

  OdpowiedzUsuń
 2. Odpowiedzi
  1. Ależ tak, w oparciu o ten program pracują przedszkola publiczne w Polsce. Wystarczy wpisać w Google "Ku dziecku" i pojawiają się linki do przedszkoli z każdego zakątka kraju, które na swoich stronach informują że pracują w oparciu o ten program.

   Usuń
  2. Czy to dyrekcje decydują o wyborze tego lub innego programu?

   Usuń
  3. Wspólnie rada pedagogiczna z rada rodziców, jeśli nie ma ustaleń to do tego czasu dyrektor z kuratorem oświaty - przeczytałam w uprawnieniach rady rodziców.

   Usuń
 3. Mnie rozbił "Ośrodek religijny":

  Ilustracje przedstawiające różne świątynie, biblie dla dzieci z obrazkami,
  filmy o tematyce religijnej, kasety z pieśniami religijnymi, świece, figurki świętych,
  atrybuty świąt religijnych.

  OdpowiedzUsuń
 4. Kto szuka ten znajdzie. Program "Ku dziecku" brał udział w konkursie opisanym skrótowo na stronie http://www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsze-programy-wychowania-przedszkolnego-192211

  "Minister Edukacji Narodowej patronuje Konkursowi na najlepsze programy wychowania przedszkolnego. Organizatorem Konkursu jest Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
  Celem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najlepszych programów wychowania przedszkolnego, zgodnych z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne będące autorami programów wychowania przedszkolnego. Termin składania zgłoszeń mija 20 kwietnia 2009 roku.
  Więcej informacji w regulaminie konkursu lub na stronie www.codn.edu.pl"
  W związku z tym nie rozumiem jak program "Ku dziecku" przeszedł przez recenzje jako spełniający wymagania konkursowe??

  OdpowiedzUsuń