...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

piątek, 15 marca 2013

Szukamy prawdziwej świeckiej szkoły publicznej. Pomóżcie!

Podzielcie się swoimi doświadczeniami z rodzicami, którzy poszukują szkoły dla swoich pociech. Wskażcie choć kilka placówek, w których religia nie jest powodem dyskryminacji ucznia.

Bierzemy pod uwagę zdolności organizacyjne szkoły:
 - religia jako przedmiot nieobowiązkowy jest na ostatniej lekcji (2godz.!), 
- nikt nie wymaga zaświadczeń o nieuczestniczeniu na lekcjach religii (poza zmianą decyzji),
- brak jakichkolwiek obrzędów religijnych w ramach zajęć lekcyjnych,
- brak symboli religijnych w świeckich placówkach lub ograniczenie ich do pomieszczeń/ czasu  przeznaczonych na religię,
- faktyczna dostępność przedmiotu etyka.
oraz  kulturę i zachowania etyczne pedagogów, w tym:
- uczenie dzieci tolerancji religijnej poprzez dawanie dobrych wzorców  i rozmowy z uczniami,
- brak nagradzania "za wiarę", tablic ośmieszających ateistów, innego typu drwin z osób, które myślą inaczej,
 - nie dzielenie dzieci ze względu na wiarę ich rodziców (poszanowanie intymności),
- zdecydowane reagowanie dyrekcji szkoły na ewentualne przejawy dyskryminacji religijnej (zarówno wobec samych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, jak i katechetów).
To nie są wygórowane oczekiwania. Wszystkie elementy mają swoje uzasadnienie w Konstytucji RP lub/i w Rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.

1 komentarz:

  1. Wiem że to co napiszę jest okropne i przerażające, ale obawiam się że nie znajdziecie ANI JEDNEJ publicznej placówki spełniającej wszystkie podane kryteria. Szczerze nad tym ubolewam.

    OdpowiedzUsuń