...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

czwartek, 11 września 2014

Niewierzący w przedszkolu? OBECNI!

- Informuję, że KAŻDY rodzic powinien złożyć pisemny wniosek o zorganizowanie lekcji religii. - Powiedziała pani Dyrektor przedszkola, sugerując, że jest to obowiązek każdego rodzica. Na pytanie co zaplanowała dla pozostałych dzieci, zdziwiona, że takie istnieją, odpowiedziała - opiekę.

Drodzy Rodzice pytajcie, domagajcie się, zaznaczajcie swoją obecność.

Przykładowe pytania do dyrektora na pierwszym zebraniu rodzicielskim w przedszkolu:

- Jakie kompetencje ma katecheta do pracy z dziećmi?
- Czy dyrektor jest odpowiedzialny za dziecko w czasie lekcji religii?
- Do kogo można się zwrócić w przypadku kontrowersyjnego zachowania katechety, np. gdy krzyczy na dzieci, straszy, nastawia jednych na drugich, przekazuje kontrowersyjne treści, np., dyskredytuje niepełne rodziny?
- Co dzieje się z dziećmi, które nie chodzą na religię?
- Czy przebywają w tej samej sali w której odbywa się religia?
- Czy jest możliwe stworzenie innych konkurencyjnych zajęć w czasie religii, np. pogadanka o kosmosie (można zaproponować pomoc)?
- Czy personel jest przeszkolony w sprawie zapobiegania religijnej nietolerancji (postawy) i dyskryminacji (działania)?
- Jakie środki są podejmowane by zapobiegać negatywnym zjawiskom i dzielenia dzieci na wierzące i niewierzące?
- Czy w czasie roku przedszkolnego dzieci będą zmuszane do uczęszczania w obrzędach religijnych?

Rodzice potrafią kłócić się o drobiazgi, ale gdy mowa jest o religii - zapada cisza. Dlaczego? Jeśli 100 osób posłucha odpowiedzi dyrektora (jakie by one nie były) co najmniej 60-ciu będzie tym tematem zainteresowanych. Może więcej dołączy i Twoje dziecko nie będzie samotne w czasie godziny religii (zazwyczaj lekcje są łączone 2x po pół godziny), a jeśli nawet miałoby być samotne. Walcz by miało indywidualne zajęcia z nauczycielem, np. logopedę, zajęcia z wychowawcą. Kiedyś Ci za to podziękuje.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz