...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

środa, 7 listopada 2012

Permanentna kontrola katechetów przez Archidiecezje Katowicką.

"Katecheta (...) zobowiązany jest każdego roku do uczestnictwa w następujących formach doskonalenia:
Inauguracji roku katechetycznego w katedrze,
w rekolekcjach zamkniętych,
dniach skupienia,
konferencjach katechetycznych i wykładach,
dniach katechetycznych (katechezach pokazowych organizowanych w dekanatach i rejonach), pielgrzymkach dla nauczycieli,
innych szkoleniach zorganizowanych przez Arcybiskupa Katowickiego.

Udział w tak proponowanym programie formacyjnym odnotowuje Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w oparciu o przedłożoną przez katechetę do 15 września każdego roku Kartę Formacyjną. Katecheta, który bez wcześniejszego usprawiedliwienia nie bierze udziału w/w spotkaniach formacyjnych, zostanie upomniany, a następnie, jeżeli jego postawa nie ulegnie zmianie, otrzyma anulowanie misji kanonicznej." - Statut Katechety świeckiego w Archidiecezji Katowickiej

Jak widać, wpływ Kościoła na świeckich nauczycieli religii jest bardzo duży.  To, co się dzieje na lekcjach religii, można uznać za ścisłe przestrzeganie wytycznych Kurii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz