...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

czwartek, 15 listopada 2012

"Chrystyfikować własnych uczniów!"

Dnia 6 października 2012r odbyła się w Sobótce VI Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli Archidiecezji Wrocławskiej. Wykład wygłosił ks. dr Wójtowicz z Koszalina, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli. Konferencja nosiła tytuł: 
"Nauczyciel Promotorem nieprzemijających wartości w zmieniającym się świecie". W pielgrzymce uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy szkół publicznych.

"Nauczyciel ma jedną misję: Tworzyć z młodych ludzi nowego człowieka na wzór Chrystusa. (...) Nawet niewierzących.(...) Chrystyfikować własnych uczniów."

Czy już mamy się bać? Czy nie lepiej byłoby, gdyby jednak nauczyciele byli świeccy, z inną misją?"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz