...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

czwartek, 20 marca 2014

Jutro Wiosna, a z nią... nowa telewizja internetowa RACJONALISTA. TV

21 marca startuje nowa telewizja internetowa RACJONALISTA.TV.

Napisane przez  Marek Pawłowski
RACJONALISTA.TV - RACJONALNY PUNKT WIDZENIA. 21 MARCA STARTUJE NOWA INTERNETOWA TELEWIZJA – RACJONALISTA.TV
Pragniemy zabrać Was we wspólną podróż medialną – wraz z nową internetową telewizją i portalem pod adresem WWW. RACJONALISTA. TV
... Już sama nazwa RACJONALISTA. TV - znamionuje tematykę i charakter naszej telewizji. Chcemy być medium dla wszystkich racjonalnie myślących, ceniących dokonania nauki, postęp ewolucyjny, kulturowy i cywilizacyjny. Dla ludzi akceptujących różnorodność nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, tolerancyjnych obyczajowo i światopoglądowo; domagających się równości płci i równych szans dla każdej dyskryminowanej, lecz otwartej na innych mniejszości.
Naszymi naturalnymi odbiorcami będą racjonaliści/stki, humaniści/stki, ateiści/stki, agnostycy/czki, osoby generalnie sceptyczne wobec zjawisk nadprzyrodzonych i wszelkich religii, jako formy opisu realnej rzeczywistości – tu i teraz. Ta jeszcze do niedawna niszowa, lecz stale rosnąca społeczność nie ma swojego medium w postaci telewizji, z którą mogłaby się identyfikować. To o nich, dla nich, z ich udziałem, oraz innych ludzi otwartych na wyzwania współczesności, chcemy produkować nasze programy emitowane „na antenie” RACJONALISTA .TV. Telewizji, która będzie nabierać kształtów i wyrazistości poprzez interakcję, sugestie telewidzów, konfrontację poglądów, propagowanie wartości odrębnych grup. Zarazem też uniwersalnych, aby nie zamykać się w środowiskowych gettach.
RACJONALISTA. TV – to także portal informacji i wiedzy o świecie wartości laickich, odkryciach naukowych, medycznych, ewolucji biologicznej i kulturowej, przemianach obyczajowych, religiach, ateizmie, wielokulturowości, feminizmie, ceremoniach humanistycznych, świeckiej edukacji i kulturze, mniejszościach narodowych, wyznaniowych, bezwyznaniowych i seksualnych.
RACJONALISTA. TV – to wiele narzędzi internetowego i interaktywnego przekazu w jednym miejscu, w jednej domenie. Tworzą go: telewizja, portal wiedzy, blogosfera, forum dyskusyjne. Dzięki temu racjonalistyczna, otwarta społeczność - będzie czuła się jednocześnie i gościem, i gospodarzem wspólnego projektu, tworzonego przez wielu ludzi.
Tego sobie i Wam życzymy w pierwszej kolejności, podejmując się tego wyzwania pod tytułem RACJONALISTA. TV i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.
Zobaczcie proszę pierwszy w 3 częściach zwiastun nowej telewizji RACJONALISTA. TV i bądźcie z nami na jej premierze w pierwszy dzień wiosny – 21 marca.
Matka i Ojcowie Założyciele RACJONALISTA. TV .
https://www.youtube.com/watch?v=p1Xmw3Txx7s
https://www.youtube.com/watch?v=06Ss9Y-stxk
https://www.youtube.com/watch?v=1_mQuswazNM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz