...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

poniedziałek, 3 marca 2014

Ile jest szkół i przedszkoli im. Jana Pawła II w Polsce?

Czy w szkołach im Jana Pawła II  przestrzegana jest Konstytucja RP? Czy pod pozorem święta patrona nie łamie się praw dzieci z rodzin niewierzących (np. obowiązkowe msze, pielgrzymki, ocena za wiarę z zachowania)?  Czy wiedza o postaci historycznej nie jest jedynie kultem jednostki, gdzie nie wolno poruszać tematów kontrowersyjnych? Czy wreszcie mają prawo do takich szkół uczęszczać dzieci z rodzin świeckich? Jak się tam czują? Czy jest możliwe zachowanie godności bez udawania wiary, bez poczucia odrzucenia, napiętnowania za to, że nie chodzi się na religię. Co zrobić gdy rejonowa szkoła właśnie tak się nazywa? Będziemy szukać odpowiedzi na te pytania.

 Liczba szkół im. Jana Pawła II, stan na dzień 1.10.2010. Zestawienie wykonane przez jednego z rodziców. Na tej samej stronie można też odszukać szkołę lub przedszkole podając w kryteriach: miejscowość, województwo lub diecezję (!). Przez 4 ostatnie lata liczba placówek obieta takim patronatem na pewno się zwiększyła.

http://rodzina.org.pl/statytyki/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz