...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

piątek, 19 czerwca 2015

Szkoła z Etyką.

Szanowni rodzice, chciałabym wyjaśnić, że religia i etyka są przedmiotami nieobowiązkowymi i organizujemy je na wyraźne życzenie rodziców. Można chodzić na obie lekcje i wtedy na świadectwie będzie lepsza z uzyskanych ocen. Np. jeśli dziecko ma piątkę z religii i szóstkę z etyki to na świadectwie jest szóstka. Można nie chodzić na żaden z nich. Celowo prosimy o informacje teraz, by jak najlepiej dostosować plan do potrzeb Państwa dzieci. - tak mniej więcej wyglądała część przemówienia pani dyrektor SP w Chrząstawie Wielkiej. Pani Dyrektor wielokrotnie się upewniała czy wszyscy to rozumieją.

Nie widziałam jeszcze tak dużo zapisanych na etykę dzieci. Może nawet wszyscy. To jest szkoła wiejska i różni się  pod tym względem bardzo od miejskiego przedszkola. We wrocławskim przedszkolu wymuszano oświadczenie o chodzenie na religię. Zakładano tylko jeden wariant: wszystkie dzieci chodzą na religię. Etykę zabito śmiechem. Od tego jak zostaną przekazane informacje zależy frekwencja na tych przedmiotach. 

Naprawdę miasto i wieś to kolosalna różnica - na niekorzyść miasta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz