...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Polska oazą rasizmu, ksenofobii i homofobii – jest nowy raport Rady Europy

radaeuropyW ciągu minionych pięciu lat w Polsce nic się nie poprawiło, jeśli chodzi o nienawiść na tle rasowym i ksenofobiczne treści w internecie i w mediach – wynika z raportu Europejskiej Komisji przeciw Rasizmowi i Nietolerancji.
To piąty raport komisji powołanej przez Radę Europy. Stwierdza się w nim, że „homofobiczne wypowiedzi są nawracającą cechą dyskursu politycznego”. Jako przykład podano między innymi wypowiedź Lecha Wałęsy o tym, że posłowie o orientacji homoseksualnej powinni siedzieć w Sejmie w ostatniej ławie.
Autorzy raportu twierdzą, że problemem jest istnienie grup nacjonalistycznych. Ataki na tle rasowym najczęściej skierowane są przeciwko Żydom, ale także przeciwko Rosjanom i Niemcom. Raport odnotowuje, że nowym celem „mowy nienawiści” w internecie stali się muzułmanie.
Pomimo inicjatyw, podjętych przez prokuratora generalnego, by skuteczniej walczyć z przestępstwami na tle rasowym, ciągle nie widać efektów - oceniają autorzy dokumentu. - Zwiększa się liczba skarg, postępowań przygotowawczych i aktów oskarżenia dotyczących tego typu przestępstw, ale nie liczba wyroków. Stąd wrażenie, że władze nie są w pełni zdeterminowane do walki z tymi problemami. W szczególności rasizm przy okazji imprez sportowych pozostaje prawdziwym problemem, bo niewiele przypadków przestępstw na tle rasowym kończy się wyrokiem albo jest przedmiotem działań administracyjnych.
Raport wskazuje też, że polski Kodeks karny nie zakazuje wprost podżegania do przemocy, nienawiści i dyskryminacji, zniesławienia czy gróźb z powodu orientacji seksualnej albo orientacji płciowej. Przemoc wobec osób o innej orientacji seksualnej jest obecna w szkołach, „podczas gdy homoseksualizm ciągle jest uważany przez dużą część społeczeństwa za chorobę, i zdarzają się pewne przypadki dyskryminacji osób transseksualnych w ochronie zdrowia”.
Komisja zaleca polskim władzom między innymi zmiany w Kodeksie karnym. Polska powinna także poprawić system zbierania danych na temat przypadków mowy nienawiści i przemocy na tle rasowym oraz rozszerzyć zadania wydziału ds. walki z cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji o monitorowanie w sieci działań zmierzających do podżegania do nienawiści. Polskie władze powinny też przyjąć nową strategię polityki integracyjnej wobec obcokrajowców, a w szczególności zmienić zasady dotyczące uchodźców.
Raport pobrać można tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz