...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

czwartek, 30 kwietnia 2015

Czy nauczyciele wiedzą co to jest dyskryminacja, żeby jej zapobiec?Podobno każdy z nas posługuje się stereotypami. By tego unikać - trzeba mieć świadomość. Wczoraj byłam uczestniczką ciekawych warsztatów na ten temat. Zbudowało mnie to, że wśród nas były dwie nauczycielki  wychowania przedszkolnego. Kto, jak nie one właśnie powinny otwierać umysły dzieci, tępić stereotypy i uprzedzenia, nie dopuszczać do dyskryminacji kogokolwiek. Jeśli chcą pogłębić swoją wiedzę o te zagadnienia to być może będą zwalczać stereotypy i pokazywać dzieciom jaki świat naprawdę jest. Dzieci rodzą się bez uprzedzeń. To dorośli uczą szkodliwych skrótów myślowych. Uprzedzenia powstają, gdy dodamy do tego emocje, a stąd już niedaleko do dyskryminacji, czyli czynów. Te czyny to również mowa nienawiści, to wykluczenie. Znamy przykładów dyskryminacji bardzo wiele.

„Umysł jest jak spadochron, nie działa, jeśli nie jest otwarty” – słowa Franka Zappy stały się myślą przewodnią warsztatów „Stereotypy – uprzedzenia – dyskryminacja”, mających na celu zapobieganie powstawaniu uprzedzeń i uproszczonych wyobrażeń o innych ludziach.  Wykonując proste ćwiczenia w grupie, samodzielnie odrywamy uproszczone konstrukcje myślowe, które pomagają nam w budowaniu opinii o innych. Niestety, taki sposób oswajania odmienności łatwo może przerodzić się w uprzedzenia, które z kolei mogą prowadzić do dyskryminacji.
Czy dyskryminuję? Czy jestem dyskryminowany? Jak radzić sobie z dyskryminacją? Szkolenie „Stereotypy – uprzedzenia – dyskryminacja” pomoże odpowiedzieć na te pytania. Warsztat tworzy także płaszczyznę dialogu i integracji, w której uczestnicy mają okazję do wymiany wiedzy i własnych doświadczeń.

 Z wielka przykrością zauważyłam, że dwie nauczycielki uciekły z zajęć zanim edukatorka przeszła do sedna sprawy.

Organizatorem szkolenia był i będzie Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz