...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

wtorek, 21 kwietnia 2015

Fundacja SZKOŁA BEZ DYSKRYMINACJI „CZARNA OWCA” już istnieje.Głównym jej celem jest przeciwdziałanie nietolerancji, ksenofobii, homofobii, wszelkich form dyskryminacji i wykluczenia w szczególności na rasę, religię, płeć, narodowość, status majątkowy, stan zdrowia itp. W skład Fundacji wchodzą rodzice, dziadkowie i pedagodzy, którzy nie patrzą obojętnie na dzieci siedzące samotnie na korytarzach z powodu okienka religijnego.

Szkoła bez dyskryminacji to miejsce, w którym więź jest ważniejsza od podziału a szacunek i uznanie mają taka samą wartość jak treść nauczania i krytyczny umysł. Jesteśmy tylko obserwatorami, ale stąd najlepiej widać szkolną codzienność. Gdyby nasz głos usłyszeli decydenci edukacyjni na różnych szczeblach może dałoby się uniknąć powtarzających się błędów pedagogicznych i wielu dziecięcych tragedii.

Jesteśmy świadomi heroicznej postawy niektórych nauczycieli i dyrektorów. Takich, dla których rozwój potencjału ucznia lub wychowanka jest najważniejszym z zadań a ostentacyjne demonstrowanie swojej przynależności religijno-politycznej uważają za niewłaściwe. Zrobimy wszystko, żeby Fundacja była dla nich wsparciem.

Dlaczego „czarna owca”? Tak czuje się dziecko, gdy ktoś da mu odczuć, że jest gorsze. Tak też powiedziała moja córka, gdy przyszła z płaczem ze szkoły, bo pani katechetka wykluczyła ją ze społeczności klasowej. Zmowa milczenia jest czasem boleśniejsza od publicznego piętnowania. Doznała i tego, i tego, ale miejmy nadzieję, że doświadczenia te posłużą budowaniu właściwych standardów.

W ramach Fundacji możemy działać znacznie skuteczniej. Mamy wiele pomysłów, wśród których na pewno będą: rzecznictwo w imieniu rodziców, spotkania integracyjne, kampanie informacyjne. Może uda nam się przekonać i przygotować rodziców do większej aktywności, np. do wchodzenia w skład Rady Rodziców, by dać impuls oddolnemu ruchowi budowy świeckiej, demokratycznej i tolerancyjnej placówki oświatowej.

Nadal proszę o wszelkie sygnały o przejawach nietolerancji i dyskryminacji w Waszych szkołach. Piszcie też o dobrych wzorcach, przyjaznych placówkach i mądrych nauczycielach, powiedzcie im, że mogą na  nas liczyć. 
Justyna Skwarska
Fundatorka
 
Szkoła bez Dyskryminacji
CZARNA OWCA

1 komentarz:

  1. http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,17807684,Powitanie_biskupa_w_przedszkolu_jak_podczas_wizyty.html

    OdpowiedzUsuń