...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

piątek, 4 kwietnia 2014

Zakaz równości w radomskich placówkach oświatowych. O zgrozo!


Dyrektorzy,

Nauczyciele Radomskich Samorządowych Placówek Oświatowych
W związku z toczącą się obszerną debatą społeczną w mediach oraz stanowiskiem Episkopatu Polski w zakresie "ideologii gender" informuję, że jako pedagodzy, wychowawcy odpowiadamy za przestrzeganie prawa w zakresie swobody wyznania i wychowania, które winno być zgodne z oczekiwaniami rodziców co gwarantuje art.48 ust. 1 Konstytucji RP: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. (...)”.
Niepodważalnym faktem jest, że w Polsce ok. 90% społeczeństwa to katolicy, dla których stanowisko Episkopatu Polski w zakresie "małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny zbudowanej na małżeństwie" jest zobowiązujące. Episkopat wystosował apel "do rodzin chrześcijańskich, do przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie".
Dlatego proszę wszystkich wychowawców i pedagogów o szczególną wrażliwość i odpowiedzialność w zakresie wprowadzania pilotażowych eksperymentów w zakresie "gender".
Za niedopuszczalne uważam przekazywanie treści w trakcie pobytu wychowanków, uczniów, a także organizacji spotkań w placówkach oświatowych mogących stać w sprzeczności z Konstytucją RP, nie mając wcześniej indywidualnej zgody każdego z rodziców.
Zobowiązuję dyrektorów do poinformowania wszystkich pracowników pedagogicznych w placówkach o ich obowiązkach, a także rodziców/prawnych opiekunów o przysługujących im prawach.

Wiceprezydent Radomia
Ryszard Fałek
7.01.2014.
http://radom.gosc.pl/doc/1840106.Potrzeba-wrazliwosci-i-odpowiedzialnosci
Rodzice nie mają prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, bo narzucany jest jeden światopogląd - zgodny ze stanowiskiem Episkopatu Polskiego.
Dziękuję panu Tomkowi za przesłanie linka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz