...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

czwartek, 15 sierpnia 2013

Jak powstała historia Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny.

Dziś dzień wolny od pracy.


Wniebowzięcie Marii oznacza, że Matka Jezusa nie umarła tylko wstąpiła do nieba. W Biblii nie ma o tym wzmianki. Historia Wniebowzięcia powstała w 6 w n.e. Opowieść ta była przekazywana ustnie i stała się częścią tradycji. Powtarzano ją przez wieki i z czasem traktowano coraz poważniej. Z biegiem lat wymyślona historia zmieniła się w powszechnie uznawany fakt. Do 1950 r. ta tradycja tak mocno się zakorzeniła, że stała się oficjalną prawdą - dogmatem. Na mocy watykańskiego dekretu katolicy mają wierzyć w Wniebowzięcie Marii.
Gdybyśmy zapytali Pijusa XII skąd wie, że to prawda? Odpowiedziałby, że musimy mu uwierzyć na słowo, bo doznał objawienia. Uznał, że taka jest prawda.
 
Duchowni wydają opinie niepoparte żadnymi dowodami a wierni przekazują je swoim dzieciom. Politycy honorują tę zmyśloną historię dniem wolnym od pracy. To kolejne święto, które dzieli a nie łączy Polaków.

 źródło:  prof. Richard Dawkins - Seks, śmierć i sens życia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz