...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

niedziela, 25 stycznia 2015

Zalecenia dla szkół.


Fundacja Wolność od Religii sformułowała zalecenia dla szkół, będące wynikiem jej programu badawczego "Równość w szkole" Zastanówmy się, proszę, jak te "Zalecenia" rozpowszechnić po wszystkich szkołach i dopilnować ich realizacji?

http://rownoscwszkole.pl/rownoscwszkole-dobre_praktyki.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz