...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

wtorek, 4 grudnia 2012

Radio Maryja źródłem wiedzy biskupów o tolerancji.

"Jesteśmy wdzięczni Radiu Maryja - w homilii mówił ks. Ignacy Dec - że poucza nas czym jest prawdziwa wolność, czym jest zdrowa demokracja, tolerancja, pluralizm".

1 komentarz: